Portal informacyjny

Zarządzeniem nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 1 września 2015r. uruchomiono Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Sulęcinie

 

  1. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie nr 46/21 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym (plik w formacie .pdf)
  2. Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie nr A.021-22/21 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej (plik w formacjie .pdf)
  3. Regulamin Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych z obszaru Apelacji Szczecińskiej z dnia 25.06.2021 r. (plik w formacie .pdf)
  4. Instrukcja Obsługi Portalu Informacyjnego
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  6. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie nr 14/15 z dnia 1.09.2015 r. - uchylone (plik w formacie .pdf)
  7. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie nr 15/19 z dnia 20.09.2019 r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym - uchylone (plik w formacie .pdf)
  8. Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie nr 30/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym - uchylone (plik w formacie .pdf)

Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Sulęcinie.

Użytkownik systemu otrzyma dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

Zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta określony jest szczegółowo w Regulaminie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Sulęcinie, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z Portalu Informacyjnego.

Rejestracja osoby fizycznej rozpoczyna się od wypełnienia "Wniosku o rejestrację konta", dostępnego na stronie głównej serwisu, po czym - po uzyskaniu stosownej informacji na wskazany we wniosku adres e-mail - należy zgłosić się w sekretariacie I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego lub III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Sulęcinie w celu weryfikacji podanych danych, z ważnym dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja w sekratariacie zakończy się aktywacją konta oraz uzyskaniem przez użytkownika wydruku potwierdzającego założenie konta, z loginem (będzie nim numer PESEL) i hasłem, które można zmienić po zalogowaniu w serwisie. Logowanie następuje przez wpisanie loginu i hasła na stronie głównej Portalu Informacyjnego. Dostęp do konta jest możliwy dopiero po dokonaniu weryfikacji. Weryfikacji i aktywacji konta dokonać można w którymkolwiek z sądów Apelacji Szczecińskiej

Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.

Rejestr zmian dla: Portal informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2021-07-02 15:08:33
Publikacja w dniu:
2021-07-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2021-07-02 14:58:35
Publikacja w dniu:
2021-07-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-10-27 08:22:57
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-10-27 08:22:10
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-10-27 08:15:53
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-10-27 08:10:42
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj