Księgi wieczyste

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Podsystem umożliwia wszystkim osobom fizycznym i prawnym zapoznanie się z treścią księgi wieczystej poprzez sieć publiczną Internet, po podaniu pełnego numeru księgi wieczystej.

Podsystem dostępu do centralnej bazy danych Ksiąg Wieczystych