Koordynator dostępności

Na podstawie art. 14. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(Dz. U. z 2019 poz. 1696)  na wspólnego koordynatora do spraw dostępności dla sądów apelacji szczecińskiej został wyznaczony Pan Krzysztof Taźbierski.

Celem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(Dz. U. z 2019 poz. 1696)  jest umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami korzystania z usług publicznych poprzez stopniową poprawę dostępności podmiotów publicznych - m.in. urzędów, szkół, szpitali, uczelni, przychodni, muzeów. Ustawa wprowadza także nowe podejście do grona odbiorców, nie dzieli ich na „sprawnych" i „niepełnosprawnych”, ustanawiając kategorię - „osoby ze szczególnymi potrzebami”. Zgodnie z ideą ustawy, wdrażane przez podmioty publiczne rozwiązania mają być optymalne z punktu widzenia każdego użytkownika.

 

Dane kontaktowe:

Krzysztof Taźbierski

Telefon: 91 4849914

Adres e-mail : krzysztof.tazbierski@szczecin.sa.gov.pl

Rejestr zmian dla: Koordynator dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-09-25 11:07:03
Publikacja w dniu:
2020-09-25
Zmiany:
Podejrzyj