Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o działalności Sądu - tekst łatwy do czytania

Siedziba:

Sąd Rejonowy w Sulęcinie

ul. Kościuszki 30
69-200 Sulęcin

tel. +48 95 755 48 24, +48 95 755 48 25, +48 95 755 48 26

NIP: 429 00 70 435

REGON: 000646274-000400

Godziny urzędowania:

 • Godziny urzędowania Sądu:
  • poniedziałek: 7:15 - 18:00
  • wtorek - piątek: 7:15 - 15:15
 • Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów:
  • poniedziałek: 8:00 - 17:45
  • wtorek - piątek: 8:00 - 14:45
 • Godziny urzędowania Czytelni Akt:
  • poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:45

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Obowiązek udzielania pomocy podczas pobytu w Sądzie stronom, uczestnikom postępowania, oskarżonym, świadkom i pokrzywdzonym, między innymi poprzez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, spoczywa na pracownikach Biura Obsługi Interesantów.

Dane kontaktowe:
tel. +48 95 755 48 24, +48 95 755 48 25, +48 95 755 48 26
e-mail: boi@sulecin.sr.gov.pl

WEJŚCIE DO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W SULĘCINIE:

Do budynku Sądu Rejonowego w Sulęcinie prowadzi jedno główne wejście od ulicy Kościuszki. Do wejścia prowadzą sześciostopniowe schody wraz z szerokim spocznikiem umożliwiającym manewrowanie wózkiem dziecięcym czy inwalidzkim. Przy schodach znajduje się podjazd umożliwiający wjazd wózkami dziecięcymi oraz inwalidzkimi.

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dostępna jest tylko pierwsza kondygnacja - parter. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, a w nim Biuro Podawcze i Czytelnia Akt. Na parterze znajdują się również 2 sale rozpraw, dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Parking znajdujący się na terenie sądu, nie jest ogrodzony,  jest ogólnie dostępny. Wjazd możliwy jest od ulicy Kościuszki lub od ulicy Żeromskiego. Parking posiada dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznaczone odpowiednim znakiem. Dzwoniąc pod numer +48 95 755 48 24 osoba z niepełnosprawnością uzyska informację na temat dotarcia do budynku.

INFORMACJE DLA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie można skorzystać bezpłatnie z usługi tłumacza języka migowego. Skorzystanie z tej usługi jest możliwe codziennie w dni robocze w godzinach przyjęć interesantów. Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących znajduje się w Biurze Obsługi Interesanta. Z uwagi na inne obowiązki zawodowe tłumacza języka migowego, w celu skorzystania z jego usługi w siedzibie Sądu, prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesanta w celu umówienia dogodnego terminu. Ponadto w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie można skorzystać z pętli indukcyjnej usytuowanej w Biurze Obsługi Interesantów. Petla indukcyjna jest mobilna i w razie potrzeby można wykorzystać ją w sekretariacie lub sali rozpraw.

INFORMACJE DLA OSÓB NIEWIDZĄCYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

Uprzejmie informujemy, że budynek Sądu Rejonowego w Sulęcinie jest wyposażony w tablice tyflograficzne znajdujące się na każdym poziomie budynku Sądu oraz ścieżka dla osób niewidących i niedowidzących. Tablice tyflograficzne zawierają GEOznaczniki systemu GMark - bezpłatna aplikacja do pobrania na Google Play i Apple Store. Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH

Zgodnie ustawą z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 ze zm.) do budynku Sądu oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.04.2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U.2010.399).

Rejestr zmian dla: Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-02-01 09:04:41
Publikacja w dniu:
2023-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-02-01 09:03:44
Publikacja w dniu:
2023-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-02-01 08:55:30
Publikacja w dniu:
2023-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-02-01 08:46:44
Publikacja w dniu:
2023-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-02-01 08:39:33
Publikacja w dniu:
2023-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-24 12:29:30
Publikacja w dniu:
2023-01-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-23 10:38:10
Publikacja w dniu:
2023-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-20 10:16:41
Publikacja w dniu:
2023-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-20 10:15:35
Publikacja w dniu:
2023-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-20 10:14:41
Publikacja w dniu:
2023-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-20 09:53:19
Publikacja w dniu:
2023-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-20 09:49:48
Publikacja w dniu:
2023-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-20 09:15:28
Publikacja w dniu:
2023-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-20 09:15:18
Publikacja w dniu:
2023-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-20 08:53:37
Publikacja w dniu:
2023-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-20 08:39:54
Publikacja w dniu:
2023-01-20
Zmiany:
Podejrzyj