Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • I C 223/20

  Sąd Rejonowy w Sulęcinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 223/20, po rozpoznaniu w dniu 19 października 2022 r. w Sulęcinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa  Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie przeciwko  Maciejowi Cichoniowi ogłasza o ustanowieniu kuratora ...

  Pełna treść ogłoszenia (plik PDF)

 • II K 465/03

  Sąd Rejonowy w Sulęcinie, w sprawie sygn. akt II K 465/03 na podstawie art. 6 ust 1. w zwązku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidajcji niepodjętych depozytów ...

  Pełna treść ogłoszenia (plik PDF)

 • II K 488/03

  Sąd Rejonowy w Sulęcinie, w sprawie sygn. akt II K 488/03 na podstawie art. 6 ust 1. w zwązku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidajcji niepodjętych depozytów ...

  Pełna treść ogłoszenia (plik PDF)

 • I Ns 32/21

  Sąd Rejonowy w Sulęcinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 32/21, ogłasza o złożeniu przez Pawła Szymańskiego wykazu inwentarza spadku po Stanisławie Szymańskiej ...

  Pełna treść ogłoszenia (plik PDF)

 • I Ns 152/21

  Postanowienie z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie z wniosku Kozłowska Oliwia mał. reprez. przez matkę Danutę Żelezińską o sporządzenie spisu inwentarza po Janie Kozłowskim ...

  Pełna treść ogłoszenia (plik PDF)

 • I Ns 141/21

  Postanowienie z dnia 28 lipca 2021r. w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wlkp. z udziałem Huberta Gajewskiego o sporządzenie spisu inwentarza po Sławomirze Julianie Gajewskim ...

  Pełna treść ogłoszenia (plik PDF)

 • I Ns 207/19

  Postanowienie z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze z udziałem Sylwestra Kozuba o sporządzenie spisu inwentarza po Stanisławie Kozub ...

  Pełna treść ogłoszenia (plik PDF)

 • I Ns 7/19

  Przed Sądem Rejonowym w Sulęcinie w sprawie I Ns 7/19 został złożony przez Łukasza Zdzisława Harasimowicz wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Zdzisława Zbigniewa Harasimowicz (PESEL:62070612293)

  Pełna treść ogłoszenia (plik PDF)

 • I Ns 130/17

  Przed Sądem Rejonowym w Sulęcinie w sprawie I Ns 130/17 został złożony wykaz inwentarza przez Małgorzatę Bartoszek i Wiolettę Taracha pozostałego po Marianie Bartoszku (PESEL:54090306399)

  Pełna treść ogłoszenia (plik PDF)

 • I Ns 106/18

  W Sądzie Rejonowym w Sulęcinie I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 106/18 w sprawie z wniosku Agaty Anny Żelechowskiej zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu z dnia 26.06.2018r. Sąd powierzył Komornikowi Sądowemu ...

  Pełna treść ogłoszenia (plik PDF)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych