Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez sądy obszaru apelacji szczecińskiej oraz monitorowanie zapewnienia przez sądy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w apelacji szczecińskiej

Zadania Koordynatora dostępności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez sądy obszaru apelacji szczecińskiej.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 j.t.).
  3. Monitorowanie działalności sądów obszaru apelacji szczecińskiej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. Przedstawianie Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.
  5. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Koordynator do spraw dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie:

  • Krzysztof Taźbierski -Specjalista do spraw inwestycji w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie

Telefon kontaktowy: 0 91 4849514

krzysztof.tazbierski@szczecin.sa.gov.pl

Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego stan w dniu 01.01.2021 (plik w formacie .pdf)

Rejestr zmian dla: Koordynator dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-20 09:24:37
Publikacja w dniu:
2023-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-20 09:23:27
Publikacja w dniu:
2023-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-01-20 09:22:55
Publikacja w dniu:
2023-01-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2021-03-23 14:29:58
Publikacja w dniu:
2021-03-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2021-03-23 14:23:48
Publikacja w dniu:
2021-03-23
Zmiany:
Podejrzyj