Czytelnia akt

Czytelnia akt znajduje się na parterze budynku w pokoju nr 1.

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00

Czytelnia udostępnia akta dla spraw prowadzonych przez wydziały

  • I Wydział Cywilny,
  • II Wydział Karny,
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

W celu uniknięcia oczekiwania na zapoznanie się z aktami informujemy, że istnieje możliwość wcześniejszego zamawiania akt sądowych drogą elektroniczną boi@sulecin.sr.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 95 755 48 24

W celu przyspieszenia obsługi, interesanci powinni w mailu lub telefonicznie podać następujące dane:

  • sygnatura akt,
  • nazwę/imię i nazwisko stron/uczestników biorących udział w sprawie,
  • status w sprawie osoby zamawiającej akta (pozwany, obwiniony, wnioskodawca, itd.),
  • proponowany termin przeglądania akt,
  • numer kontaktowy osoby zamawiającej akta.

Uwaga!

Zgodnie z regulaminem funkcjonowania akta dostępne są do przeglądania najwcześniej na kolejny dzień roboczy następujący po dniu po dniu, w którym dokonywane jest zamówienie.

Przed udostępnieniem akt korzystający z czytelni ma obowiązek okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.