Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

  • I Ns 227/17

    Przed Sądem Rejonowym w Sulęcinie toczy się postępowanie w sprawie I Ns 227/17 z wniosku Powiatu Sulęcińskiego o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego tytułem odszkodowania należnego spadkobiercom Marii Janczyckiej ...

    Pełna treść ogłoszenia (plik PDF)

  • I Ns 239/16

    Przed Sądem Rejonowym w Sulęcinie w sprawie I Ns 239/16 został złożony przez Iwonę Kmita wykaz inwentarza pozostałego po Mieczysławie Niewiadomskim (PESEL:36012601438)

    Pełna treść ogłoszenia (plik PDF)

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych