Obwieszczenia komornicze

Administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie .
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sulęcinie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiada za poprawność merytoryczną zamieszczanych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sulęcinie obwieszczeń wymaganych przez przepisy prawa - zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie nr 26/20 z 4 sierpnia 2020 r.

Rejestr zmian dla: Obwieszczenia komornicze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-08-04 13:48:04
Publikacja w dniu:
2020-08-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
b/d