Rachunki Bankowe

Mając na celu sprawną realizację spraw prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Sulęcinie uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz Sądu bezwzględnie winny zawierać w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy.
(np. koszty IC 100/15, opłata od wniosku I C 100/15, grzywna II K 100/15)

W przypadku wnoszonych opłat, gdy sygnatura akt nie jest jeszcze znana, należy koniecznie wskazać : Imię i Nazwisko wnioskodawcy oraz Imię i Nazwisko pozwanego lub nazwę pozwanego.
(np. Jan Kowalski przeciwko Janowi Nowakowi)

Zamieszczanie w tytule wpłaty wymienionych wyżej elementów pozwoli na jej szybką identyfikację i wyeliminowanie ewentualnych opóźnień w podejmowaniu przez Sąd czynności, bądź wszczynanie postępowań egzekucyjnych.


Konto dochodów budżetowych
NBP O/Zielona Góra 43-1010-0055-1113-0050-7200-0000
BIC: NBPLPLPW
wpisy i opłaty do spraw sądowych, koszty, grzywny, hipoteki, księgi wieczyste


Konto wydatków budżetowych
NBP O/Zielona Góra 45-1010-1704-0020-2022-3000-0000
BIC: NBPLPLPW


Konto sum na zlecenie
NBP O/Zielona Góra 32-1010-1704-0020-2013-9800-0000
BIC: NBPLPLPW
zaliczki na biegłych, badanie DNA, kuratorów zastępujących strony, opłata za wpis w Rejestrze Spadkowym, itp.


Konto Zakładowego Funduszu Socjalnego
NBP O/Zielona Góra 15-1010-1704-0020-2018-9110-0000
BIC: NBPLPLPW


Konto sum depozytowych - waluta PLN
BGK O/Zielona Góra 69-1130-1017-0021-1002-8190-0004
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia


Konto sum depozytowych - waluta USD
BGK O/Zielona Góra 42-1130-1017-0021-1002-8190-0005
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia


Konto sum depozytowych - waluta EUR
BGK O/Zielona Góra 26-1130-1017-0021-1002-8190-0002
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia


Konto sum depozytowych - waluta CHF
BGK O/Zielona Góra 53-1130-1017-0021-1002-8190-0001
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia


Konto sum depozytowych - waluta GBP
BGK O/Zielona Góra 96-1130-1017-0021-1002-8190-0003
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia


Fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej
BGK O/Zielona Góra 38-1130-1222-0030-2044-5420-0001
BIC: GOSKPLPW
świadczenia

Rejestr zmian dla: Rachunki Bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2021-02-10 10:20:38
Publikacja w dniu:
2021-02-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2021-02-03 08:13:39
Publikacja w dniu:
2021-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2021-02-03 08:11:32
Publikacja w dniu:
2021-02-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d