IV Wydział Ksiąg Wieczystych

IV Wydział Ksiąg Wieczystych znajduje się na parterze w budynku prokuratury przy Placu Kościelnym nr 1 w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Sądu.
Wszelkie pisma kierowane do Wydziału Ksiąg Wieczystych można składać zarówno w sekretariacie jak i w Biurze Obsługi Interesantów.

Dane adresowe:

Sąd Rejonowy w Sulęcinie
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Plac Kościelny nr 1
Miasto: Sulęcin
Kod: 69-200

Przewodniczący wydziału: SRS Aleksander Ostrouch

Kierownik sekretariatu: Agnieszka Gorączka, tel. 95 755 48 81  wew. 26

e-mail: ksiegi@sulecin.sr.gov.pl


SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Wszystkie pisma procesowe można składać w Biurze Obsługi Interesantów lub bezpośrednio w sekretariacie IV Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Pisma wszczynające postępowanie przedkładane są Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń.

Pisma dotyczące spraw będących w toku przedkładane są wraz z aktami przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń„ lub bezpośrednio sędziemu referentowi. Skargi oraz pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Prezesa Sądu przekazywane są do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej, gdzie są rejestrowane, a następnie przedkładane Prezesowi Sądu do załatwienia.

Informacje dodatkowe

Formularze wniosków stosowanych w Wydziale (dla ksiąg prowadzonych w systemie informatycznym) znajdują się w pokoju  nr 2 lub na stronie internetowej http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/

W IV Wydziale Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:

 • o założenie księgi wieczystej dla działki na podstawie decyzji lub przyłączenie działki do istniejącej księgi wieczystej,
 • o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
 • o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
 • o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie: prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, działu spadku, podziale majątku, zasiedzeniu, przysądzeniu własności i inne,
 • o wpis hipoteki: umownej, umownej łącznej, przymusowej,
 • o wykreślenie hipoteki - j.w.,
 • o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek, zmiana wierzyciela i inne,
 • o ujawnienie wykazu zmian danych ewidencyjnych,
 • o ujawnienie budynku, zmianę nazwy ulicy, nadanie numeru porządkowego budynku,
 • o zmianę nazwiska lub nazwy,
 • o wykreślenie służebności mieszkania,
 • o wykreślenie egzekucji,
 • o sprostowanie wpisu,
 • o wpis wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń,
 • o zamknięcie księgi wieczystej,
 • o wydanie odpisu z księgi wieczystej.

Rejestr zmian dla: IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-09-04 12:05:34
Publikacja w dniu:
2023-09-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2022-09-21 12:11:52
Publikacja w dniu:
2022-09-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2021-07-02 12:27:06
Publikacja w dniu:
2021-07-02
Zmiany:
Podejrzyj