II Wydział Karny

Sekretariat II Wydziału Karnego znajduje się na parterze budynku, pokój nr 6. Wszelkie pisma kierowane do Wydziału Karnego należy składać w Biurze Obsługi Interesantów.

Dane adresowe:

Sąd Rejonowy w Sulęcinie
II Wydział Karny
Ulica: Kościuszki 30
Miasto: Sulęcin
Kod: 69-200

Przewodniczący wydziału: SSR Katarzyna Mulczyńska

Kierownik sekretariatu: Anna Michalak, tel/faks 95 755 07 74, 95 755 48 24 wew. 44

Sekretariat: tel 95 755 48 24 wew. 45

e-mail: karny@sulecin.sr.gov.pl


SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Wszystkie pisma procesowe należy składać w Biurze Obsługi Interesantów.

Pisma wszczynające postępowanie przedkładane są Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń.

Pisma dotyczące spraw będących w toku przedkładane są wraz z aktami przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń„ lub bezpośrednio sędziemu referentowi. Skargi oraz pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Prezesa Sądu przekazywane są do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej, gdzie są rejestrowane, a następnie przedkładane Prezesowi Sądu do załatwienia.

II Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu:

 • prawa karnego,
 • karnego skarbowego,
 • sprawy wykroczeniowe.

Zajmuje się wykonywaniem prawomocnych orzeczeń wydanych w sprawach karnych oraz ściąganiem należności orzeczonych na rzecz Skarbu Państwa wynikających z prawomocnych orzeczeń wydanych przez Wydział Karny, a nadto rozpoznaje sprawy w przedmiocie:

 • zarządzenia wykonania kary uprzednio warunkowo zawieszonej,
 • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
 • odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności,
 • warunkowego zawieszenia wykonania kary,
 • zatarcia skazania,
 • zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny,
 • zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności,
 • rozłożenia kary grzywny na raty,
 • umorzenia należności sądowych,

orzeczenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za nieziszczoną karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2017-08-17
Publikacja w dniu:
2017-08-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d