I Wydział Cywilny

Sekretariat I Wydziału Cywilnego znajduje się na pierwszym piętrze budynku w pokoju nr 10. Wszelkie pisma kierowane do Wydziału Cywilnego należy składać w Biurze Obsługi Interesantów.

Dane adresowe:

Sąd Rejonowy w Sulęcinie
I Wydział Cywilny
Ulica: Kościuszki 30
Miasto: Sulęcin
Kod: 69-200

Przewodniczący wydziału: SSR Sebastian Petlik

Kierownik sekretariatu: Magdalena Skorupska, tel. 95 755 07 68 lub 95 755 48 24 wew. 47

Sekretariat: tel. 95 755 07 68 lub 95 755 48 24 wew. 38

e-mail: cywilny@sulecin.sr.gov.pl


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszystkie pisma procesowe należy składać w Biurze Obsługi Interesantów. 

Pisma wszczynające postępowanie przedkładane są Przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń.

Pisma dotyczące spraw będących w toku przedkładane są wraz z aktami przewodniczącemu Wydziału w celu wydania stosownych zarządzeń„ lub bezpośrednio sędziemu referentowi. Skargi oraz pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Prezesa Sądu przekazywane są do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej, gdzie są rejestrowane, a następnie przedkładane Prezesowi Sądu do załatwienia.

Rodzaje spraw rozpoznawanych w I Wydziale Cywilnym to m.in.:

 • o zapłatę, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75.000 zł,
 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku ,
 • o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu,
 • o stwierdzenie zasiedzenia,
 • o naruszenie posiadania,
 • o podział majątku wspólnego,
 • skarga na czynność komornika oraz inne dotyczące egzekucji sądowej,
 • o eksmisję z lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o wyjawienie majątku,
 • o wydanie nieruchomości lub ruchomości,
 • o ustanowienie drogi koniecznej,
 • o przepadek rzeczy,
 • o uznanie za zmarłego,
 • o stwierdzenie zgonu.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2023-09-04 12:04:23
Publikacja w dniu:
2023-09-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2022-09-21 12:09:48
Publikacja w dniu:
2022-09-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2022-09-15 11:54:49
Publikacja w dniu:
2022-09-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
Edward Stefaniak
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2021-07-02 12:22:18
Publikacja w dniu:
2021-07-02
Zmiany:
Podejrzyj