ZARZĄDZENIE NR 16/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 15 maja 2020 r.

Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii, na podstawie art. 9a § 1, art. 22 § 1 i art. 54 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z związku z art. 15 zzs ust. 6 ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz. 374z późn. zm.), w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu Rejonowego w Sulęcinie, zarządzam co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 16/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 15 maja 2020 r. (plik w formacie .pdf)

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE NR 16/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 15 maja 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-05-15
Publikacja w dniu:
2020-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Edward Stefaniak
Dokument z dnia:
2020-05-15
Publikacja w dniu:
2020-05-15
Opis zmiany:
b/d