Portal informacyjny

Zarządzeniem nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 1 września 2015r. uruchomiono Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Sulęcinie

 

Załączniki:
1) Zarządzenie Prezesa SR nr 14/2015 z dnia 1.09.2015 r.
2) Regulamin Portalu Informacyjnego
3) Instrukcja Obsługi Portalu Informacyjnego
4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Sulęcinie.

Użytkownik systemu otrzyma dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

Zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta określony jest szczegółowo w Regulaminie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Sulęcinie, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z Portalu Informacyjnego.

Rejestracja osoby fizycznej rozpoczyna się od wypełnienia "Wniosku o rejestrację konta", dostępnego na stronie głównej serwisu, po czym - po uzyskaniu stosownej informacji na wskazany we wniosku adres e-mail - należy zgłosić się w sekretariacie I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego lub III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Sulęcinie w celu weryfikacji podanych danych, z ważnym dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja w sekratariacie zakończy się aktywacją konta oraz uzyskaniem przez użytkownika wydruku potwierdzającego założenie konta, z loginem (będzie nim numer PESEL) i hasłem, które można zmienić po zalogowaniu w serwisie. Logowanie następuje przez wpisanie loginu i hasła na stronie głównej Portalu Informacyjnego. Dostęp do konta jest możliwy dopiero po dokonaniu weryfikacji. Weryfikacji i aktywacji konta dokonać można w którymkolwiek z sądów Apelacji Szczecińskiej

Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.