Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • ZARZĄDZENIE NR 19/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 22 maja 2020 r.

  W związku z trwającą pandemią, na podstawie  ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 878) zarządzam co następuje:

  ZARZĄDZENIE NR 19/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 22 maja 2020 r. (plik w formacie .pdf)

  Czytajwięcejo:
 • ZARZĄDZENIE NR 20/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 22 maja 2020 r.

  W związku z pismem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2020 r. o sygn. DNA-VI.122.12.2020, z uwagi na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 i mając na celu ochronę zdrowia i życia kuratorów sądowych, zarządzam co następuje:

  ZARZĄDZENIE NR 20/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 22 maja 2020 r. (plik w formacie .pdf)

  Czytajwięcejo:
 • ZARZĄDZENIE NR 16/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 15 maja 2020 r.

  Z uwagi na trwający na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii, na podstawie art. 9a § 1, art. 22 § 1 i art. 54 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z związku z art. 15 zzs ust. 6 ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r. poz. 374z późn. zm.), w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu Rejonowego w Sulęcinie, zarządzam co następuje:

  Czytajwięcejo:
 • Ważne informacje

  SZANOWNI PAŃSTWO!!!! 

  w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Obywateli w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie w okresie do dnia 15 maja 2020 r. zostają w większości  odwołane jawne rozprawy i posiedzenia wyznaczone w w/w terminie, za wyjątkiem spraw pilnych (Lista spraw pilnych rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości). 

  Szczegółowe informacje będą udzielane tylko telefonicznie lub elektronicznie. 

  Jednocześnie zaprzestaje się w tym okresie bezpośredniej obsługi interesantów w Biurze Obsługi Interesantów wraz z Czytelnią Akt, w sekretariatach Wydziałów, Sekcji Administracyjnej i zespołach kuratorskich.  

  Możliwy będzie jedynie kontakt telefoniczny lub e-mail.  Pisma i wnioski należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie. 

  Odwołuje się dyżury sekretariatów Wydziałów i Biura Obsługi Interesantów w poniedziałki po godz. 15:15  (również telefoniczny i elektroniczny). 

  Apelujemy o poszanowanie w/w decyzji, która służy dobru każdego z nas. 

  Zaistniała sytuacja  uzasadniona jest czynnikami niezależnymi od Sądu i realizuje oczekiwania obywateli.        

  Kontakt w dni robocze w godzinach od 7:15 do 15:15 możliwy jest pod numerami telefonów i adresami e-mail: 

  Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, centrala telefoniczna: 95 755 4824, boi@sulecin.sr.gov.pl 

  I Wydział Cywilny:                                    95 755 0768, cywilny@sulecin.sr.gov.pl 

  II Wydział Karny:                                      95 755 0774, karny@sulecin.sr.gov.pl 

  III Wydział Rodzinny i Nieletnich:        95 755 0766, rodzinny@sulecin.sr.gov.pl 

  IV Wydział Ksiąg Wieczystych:             95 755 4881, ksiegi@sulecin.sr.gov.pl 

  Sekcja Administracyjna:                         95 755 4824, administracja@sulecin.sr.gov.pl 

  Kuratorzy rodzinni (I ZKSS):                  95 755 4824, kuratorzy.rodzinni@sulecin.sr.gov.pl 

  Kuratorzy dla dorosłych(II ZKSS):        95 755 2927, kuratorzy.karni@sulecin.sr.gov.pl

  Strony postępowań sądowych, które nie są reprezentowane przez zawodowego pełnomocnika powinny za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomić właściwe Wydziały o adresach e-mail i numerach telefonów w celu usprawnienia pracy sądu przy wyznaczaniu terminów posiedzeń i rozpraw.  

  Zarządzenie Nr 7/20 z dnia 12 marca 2020r.

  Zarządzenie Nr 8/20 z dnia 16 marca 2020r.

  Zarządzenie Nr 9/20 z dnia 23 marca 2020r.

  Zarządzenie Nr 14/20 z dnia 24 kwietnia 2020r.